Делатност
zavod za zastitu spomenika kulture smederevo tvrdjava smederevo dunav tvrdjava golubac ram tvrdjava spomenici kulture
zavod za zastitu spomenika kulture smederevo tvrdjava smederevo dunav tvrdjava golubac ram tvrdjava spomenici kulture
22113
page-template-default,page,page-id-22113,bridge-core-2.4,translatepress-sr_RS,ajax_fade,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,transparent_content,qode-overridden-elementors-fonts,qode-theme-ver-22.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-7

 

ДЕЛАТНОСТ


 

Основна делатност Регионалног завода је да у склaду сa Зaконом о културним добрима (Службени гласник РС бр. 71/94) и другим прописимa обавља послове зaштите непокретних културних добара на подручју Подунавског и Браничевског округа, која по врстама чине: спомeници културe, просторно културно-историјске цeлине, знaмeнита мeстa и aрхeолошка нaлaзиштa.

 

Делатност заштите непокретних културних добара чине следеће групе послова:

• истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту;
• израда предлога одлука за утврђивање непокретних културних добара;
• вођење регистара непокретних културних добара;
• истраживање и проучавање непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту;
• израда студија, елабората и одговарајуће документације ради најцелисходније заштите и коришћења непокретних културних добара;
• учешће у поступку припремања просторних и урбанистичких планова;
• управно-правна заштита (издавање услова, сагласности, мишљења за израду пројектне документације за извођење радова на непокретним културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту);
• спровођење мера техничке и физичке заштите непокретних културних добара и истраживање археолошких налазишта;
• предлагање мера заштите културних добара и праћење њиховог спровођења;
• пружање стручне помоћи власницима и корисницима у заштити и одржавању културних добара;
• остваривање увида у спровођење мера заштите и коришћења непокретних културних добара;
• промоција и презентација културних добара кроз издавачку делатност, стручне текстове, учешће на стручним скуповима, организовање предавања, изложби, радионица…