НАСТАВАК РАДОВА НА ОБНОВИ ЈЕЗАВСКОГ БЕДЕМА СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ У 2014. ГОДИНИ
zavod za zastitu spomenika kulture smederevo tvrdjava smederevo dunav tvrdjava golubac ram tvrdjava spomenici kulture
zavod za zastitu spomenika kulture smederevo tvrdjava smederevo dunav tvrdjava golubac ram tvrdjava spomenici kulture
20461
post-template-default,single,single-post,postid-20461,single-format-standard,bridge-core-2.4,translatepress-sr_RS,ajax_fade,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,transparent_content,qode-overridden-elementors-fonts,qode-theme-ver-22.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-7

НАСТАВАК РАДОВА НА ОБНОВИ ЈЕЗАВСКОГ БЕДЕМА СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ У 2014. ГОДИНИ

Радови на обнови Језавског бедема Смедеревске тврђаве планирани за грађевинску сезону 2014. године, започели су тек средином новембра. Потписивањем Уговора о извођењу конзерваторских радова: „Реализацији Главног пројекта обнове Језавског бедема између Куле 7 и Куле 10 Смедеревске тврђаве – наставак радова на обнови Језавског бедема“ са извођачем радова „Тасић Митре“ доо Смедерево окончан је поступак јавне набавке радова покренут још почетком априла месеца 2014. године.

Јавна набавка радова за коју се спроводи отворени поступак покренута је Одлуком директора од 3.4.2014.године, а објављена је на пораталу јавних набавки 7.04.2014. године. На јавни позив Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево благовремено су се јавила три понуђача: „Балкан“ општа занатска задруга Црна Трава, Привредно друштво „ДМД КРОВ“о.д. Нови Пазар и „Тасић Митре“ доо Смедерево. Отворени поступак спровела је Комисија Регионалног завода, а критеријум за оцењивање понуда био је „економски најповољнија понуда“. Комисија је након израде Ранг листе најповољнијих понуђача оценила да је понуђач „Тасић Митре“доо Смедерево најповољнији, на основу чега је 9.5.2014. године донета Одлука којом се прихвата понуда и додељује уговор најповољнијем понуђачу „Тасић Митре“ доо Смедерево.

До одлагања почетка радова на Језавском бедему Смедеревске тврђаве, односно потписивања Уговора са најповољнијим понуђачем дошло је због вишеструког понављања фазе стручне оцене понуда које је наложила Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки. До делимичног поништавања отвореног поступка јавне набавке и понављања фазе стручне оцене дошло је три пута према Решењу Републичке комисије која је одлучивала о захтевима за заштиту права сва три понуђача.

Последњи поступак понављања фазе стручне оцене понуда спроведен је 28.10.2014. године, на основу кога је Комисија констатовала да је понуђач „Тасић Митре“доо Смедерево најповољнији понуђач у отвореном поступку јавне набавке радова, на основу чега је истог дана донета Одлука о додели уговора. У законом прописаном року против ове одлуке није поднет захтев за заштиту права тако да је 12.11.2014. године потписан Уговор о извођењу конзерваторских радова са најповољнијим понуђачем „Тасић Митре“ доо Смедерево.

Процењена вредност радова је 7.033.960,00 динара без ПДВ-а односно 8.440.753,00 са ПДВ-ом, а уговорена вредност радова 6.196.070,00 динара без ПДВ-а односно 7.435.284,00 динара са ПДВ-ом.

Средства за реализацију пројекта обезбедили су Министарство културе и информисања РС у износу 7.440.753,00 динара и Град Смедерево у износу 400.000,00 динара.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.