ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ РС ЗА 2014. ГОДИНУ
zavod za zastitu spomenika kulture smederevo tvrdjava smederevo dunav tvrdjava golubac ram tvrdjava spomenici kulture
zavod za zastitu spomenika kulture smederevo tvrdjava smederevo dunav tvrdjava golubac ram tvrdjava spomenici kulture
20501
post-template-default,single,single-post,postid-20501,single-format-standard,bridge-core-2.4,translatepress-sr_RS,ajax_fade,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,transparent_content,qode-overridden-elementors-fonts,qode-theme-ver-22.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-7

ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ РС ЗА 2014. ГОДИНУ

На Конкурс Министарства културе и информисања за суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2014. години Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево је поднео захтев за суфинансирање следећих програма/пројеката:

„Реализација Главног пројекта обнове Језавског бедема између Куле 7 и Куле 10 Смедеревске тврђаве – Наставак радова на обнови Језавског бедема“

Наставком радова на обнови Језавског бедема Смедеревске тврђаве обнавља се последња деоница бедема, чиме се  повезују у целину Мали град и кула 10 и омогућава безбедно разгледање и кретање посетиоца по зиду.

Обнова Језавског бедема је започета обновом куле 7 и зидног платна између кула 7 и 5 у периоду 2006 – 2010 година, којом се ушло у поступак повезивања Малог града и куле 7. У периоду 2011- 2013 година изведена је обнова бедема између кула 7 и 8 и дела бедема од куле 8 до куле 9. Радови су извођени у деоницама које су условила средства опредељена за ову врсту посла.

Наставком радова на обнови зида Језавског бедема завршио би се преостали део зида деонице између кула 8 и 9 и започела обнова деонице између кула 9 и 10, која представља последњу деоницу Језавског бедема, чиме би бедем у потпуности био обновљен.

„Израда Главног пројекта статичке санације и стабилизације куле 11 Смедеревске тврђаве“

Пројекат предвиђа реализацију четврте фазе пројекта, која представља последњу фазу, и подразумева израду Главног пројекта статичке санације и стабилизације куле 11.

Израдом Главног пројекта дефинисаће се методе и начин статичког санирања куле, уз задржавање њеног постојећег положаја.

Претходне фазе овог пројекта обухватиле су израду неколико пројеката који претходе изради Главног пројекта. До сада је извршено археолошко истраживања и израђени су: Пројекат анализа стабилности куле, Идејни пројекат статичке санације и стабилизације Куле11,  Елаборат снимања деформација куле, Елаборат о геотехничким условима санације куле 11  и  извршено је постављање геодетских репера на кули 11 у циљу праћења промена нагнутости куле.

Систематско археолошко истраживање Рамске тврђаве – прва фаза

Пројектом је предвиђено реализовање прве од пет фаза систематског археолошког истраживања Рамске тврђаве, током које је планирано да се истражи северозападна половина утврђења, куле 3, 4 и 5, спољашња зона куле 5 и кружни објекат унутар Тврђаве. Даљом фазном реализацијом читавог Пројекта планирано је сукцесивно истраживање: читавог унутрашњег простора фортификације, скривеног пута, спољашњег бедема, сувог рова и сондажно истраживање ширег околног простора.

Резултати истраживања омогућили би целовито сагледавање: хронолошких оквира, стратиграфије културних хоризоната, функционални склоп саме Тврђаве и везе са околним простором и насељем, као и сагледавање њеног места и улоге у ширим оквирима. Овим употпуњавањем сазнања створили би се предуслови за фазно пројектовање и извођење радова на заштити и презентацији Рамске тврђаве.

Дигитализација архитектонско-техничке, опште, правне и фото документације непокретних културних добара од изузетног и великог значаја

Овим пројектом планирано је започињање активности на пословима дигитализације архитектонско-техничке, опште, правне и фото документације непокретних културних добара, која се налазе у надлежности овог Регионалног завода, односно на територији Браничевског и Подунавског округа.

Као крајњи циљ пројекта дигитализације предвиђено је формирње базе података у којој би се сакупила сва документа и подаци везани за непокретна културна добра на једном месту, што омогућава и јаснији увид у њихово стање, лакше коришћење и ажурирање, а ризик од њиховог оштећења или губитка би се смањио.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.